Inschrijfformulier

Invullen in blokletters a.u.b.

 

AANMELDFORMULIER nieuw lid / ondersteunend lid
BUURTVERENIGING DE BRES

Naam: …………………………………………………… ……….. Voorletters: ………………… M / V

Adres: …………………………………………………………………  Postcode: ……………………

Telefoonnummer: ………………………………………        

E-mailadres: ……………………

Geboortedatum:…………………………………………

Activiteit:………………………………

Het lidmaatschap van De Bres loopt van 1 augustus t/m 31 juli. Opzeggen voor 1 augustus !!!!
Lidmaatschap is voor het gehele gezin en bedraagt €15,00 voor een heel seizoen(jaar).

Graag overmaken naar RABOBANK:   NL42 RABO 0350 5539 04

U ontvangt geen acceptgiro!!

Inleveren bij:

Buurtvereniging de BRES
Dr. Snijderstraat 2A
1511 VJ  OOSTZAAN 

of mailen naar debresoostzaan@gmail.com

Kvk 40617047

Print Friendly, PDF & Email